امشب دوباره دلم هوای گریه داره

دلم میخواست میتونستم یه باری از رو دوش جامعه بردارم

نمیدونم این خونه داری چه صیغه ای هست

شاید حتی اگر پول زیادی داشتیم بازم این حرف رو میزدم

شایدم نه....

اگر کلی پول داشتم که همش میتونستم برم هرچی دوست دارم برا خودم و کسایی که دوستشون دارم بخرم دیگه نیازی به کار کردن نمیدیدم

اما ....

خدایا شکرت که خانوادم و خودم سالم هستیم

خدایا شکرت که سایه پدر و مادرم بالا سرمه

منبع : ناگفته های من ...21
برچسب ها :